دسته‌بندی نشده

خرید و فروش روده گاوی و گوسفندی

روده گاوی گوسفندی

روده گاوی و گوسفندی، از محصولات بسیار مهم ایران است که در حجم زیاد خرید و فروش می شود.
در صنایع دامداری، به محصولی برمیخوریم که دارای ارزش بسیار بالایی برای کشور است. روده گاوی و گوسفندی، از جمله محصولات بسیار مهم هستند. این محصول از این حیث ارزش دارند که کشورهای مختلفی از آن استفاده می کنند و ایران نیز، تولیدکننده مهم این صنعت است. ایران در صادرات روده، جز مهمترین کشورها محسوب می شود. کیفیت روده گاوی و گوسفندی ایران، در دنیا مقام اول را به خود اختصاص داده است. در واقع روده ها، تحت عنوان، هنک، وارد بازار می شود. هر هنک معادل ۹۱ متر روده با کالیبره های یکسان می باشد.